ETICKÝ KODEX LEKTORA

Vydalo learnwithscience, s.r.o.

("Společnost")


Úvod

Cílem tohoto Etického kodexu je zajistit profesionalitu a vysokou úroveň lektorů. Etický kodex je jedním ze základních vnitřních předpisů Společnosti a jeho porušení může vést k ukončení spolupráce mezi Společností a tutorem.

I. Úcta

Lektor je povinen respektovat klienta za všech okolností, bez ohledu na jeho původ, rasu, věk, pohlaví, sexuální identitu nebo orientaci, vzdělání, politické názory nebo jakékoli jiné důvody.

II. Loajalita

Lektor nesmí společnost pomlouvat nebo jinak poškozovat, zejména při komunikaci s klientem.

III. Důvěrnost

Lektor je povinen zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích získaných od klienta, a bude se snažit zabránit jejich úniku či zneužití.

IV. Odpovědnost

Tutor zodpovídá za to, že klientovi poskytne kvalitní služby a vynikající péči.

V. Profesionalita

Lektor se chová a obléká profesionálně.

VI. Dochvilnost a připravenost

Lektor dorazí na lekci včas s patřičným vybavením a stabilním připojením.

VII. Nepřetržitý růst

Lektor bude neustále pracovat na svém kariérním růstu a vzdělávání tak, aby poskytoval co nejlepší služby.