ZE SVĚTA VĚDY

PSANÍ TESTŮ SE VYPLÁCÍ

Wright ve své studii z roku 2006 došel k závěru, že průběžné hodnocení studentů jim pomáhá dosáhnout jejich cíle lépe.

V praxi tedy vypracovávání následně hodnocených domácích úkolů a absolvování testů, byť nanečisto, zvyšuje nejen šanci na úspěch, ale především připomíná studentu, proč se vlastně učí. Nadto pozitivní hodnocení je příjemným bonusem i pro náš receptor štěstí.

VÍC STYLŮ VÍC VÍ

Na přelomu 70. a 80. let nejdříve vědci Cronbach a Snow a následně i Stewart ve svých studiích zjistili, že ti studenti, kteří jsou schopni využívat více stylů učení dosahují lepších výsledků než ti, kteří znají jen pár či snad jediný takový styl.

Tento poznatek reflektují i moderní jazykové kurzy, které se snaží studentům nabídnout širokou škálu nástrojů a materiálů. Nebo alespoň by tomu tak být mělo.